ผลิตตู้สวิทซ์บอร์ดที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรม

บริษัท ที.ที.คอนโทรล ซิสเต็มส์ จำกัด


          ติดตั้งตู้ MDB ประกอบตู้ MDB ผลิตตู้สวิทซ์บอร์ด ติดตั้งตู้สวิทซ์บอร์ด ซ่อมตู้คอนโทรล ประกอบตู้คอนโทรล ซ่อมบำรุงตู้สวิทซ์บอร์ด รับเหมาออกแบบตู้สวิทซ์บอร์ด ประกอบตู้สวิทซ์บอร์ด ตู้คอนโทรลไฟฟ้า ติดตั้งตู้คอนโทรลไฟฟ้า ประกอบตู้คอนโทรลไฟฟ้า ซ่อมตู้สวิทซ์บอร์ด ออกแบบตู้คอนโทรล ติดตั้งตู้คอนโทรล และจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง-แรงต่ำ ตู้สวิทซ์บอร์ด ตู้คอนโทรล ตู้ MDB ( Main Distribution Board ) ตู้ควบคุมไฟฟ้า 

        ที.ที.คอนโทรล ซิสเต็มส์ บจก. ติดตั้งตู้ MDB บริการติดตั้งตู้ MDB ตู้ MDB ตามสั่ง ตู้คอนโทรล ติดตั้งตู้คอนโทรล ประกอบตู้คอนโทรล  ผลิตตู้สวิทซ์บอร์ด
ผลิตตู้สวิทซ์บอร์ดที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรม

ติดตั้ง-ตู้คอนโทรล


ติดตั้งระบบควบคุม

อุปกรณ์ไฟฟ้า

ติดตั้งระบบไฟฟ้า


         จำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า
           - ABB, Siemens, Mitsubishi, SQ-D, Tele.,MG, Fuji
           - Omron, Grasslin, WIP, SQ-N, Entes.


         ออกแบบและติดตั้ง
           - หม้อแปลงไฟฟ้า
           - ประกอบตู้ควบคุมไฟฟ้า ( MDB, DB, EMDB )
           - ประกอบตู้และติดตั้ง Capacitor
        ตู้คอนโทรล    - ประกอบตู้ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า ( MCC )
           - ประกอบตู้ ATS ( Auto Transfer Switch )


        รับงานด้านระบบไฟฟ้า งานตู้คอนโครล ตู้สวิทช์บอร์ด งานติดตั้งตู้ MDB บริการ สำรวจ คำนวณ ออกแบบ จัดหาอุปกรณ์ ประกอบตู้สวิทช์บอร์ดประเภทต่างๆ และติดตั้งระบบไฟฟ้า ให้กับโรงงานอุตสาหกรรม อาคารสูง จำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง-แรงต่ำ สำหรับบ้าน อาคารสำนักงาน โรงงานอุตสาหกรรม โรงพยาบาล โรงแรม ผลิตตู้สวิทช์บอร์ด, ติดตั้งตู้ MDB, ออกแบบตู้สวิทช์บอร์ด, ตู้คอนโทรล, ตู้ MDB, ติดตั้งตู้สวิทช์บอร์ด, ผลิตตู้คอนโทรล, ประกอบตู้คอนโทรล, ประกอบตู้สวิทช์บอร์ด, จำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า, อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง, อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงต่ำ, ติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงานอุตสาหกรรม, จำหน่ายระบบไฟฟ้าโรงงาน, ติดตั้งระบบควบคุม,ออกแบบและติดตั้ง,งานบริการ ที.ที.คอนโทรล ซิสเต็มส์ บจก.

สามารถติดต่อได้ที่
ที่อยู่ : 73/36 หมู่ 4 ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทร : +668 8991 6452, +669 6969 4255, +66 2007 1710
แฟกซ์ : +66 2007 1710
อีเมล์ : warotnana@hotmail.com, narong.ttcontrol@gmail.com
เว็บไซต์ : ttcontrol.brandexdirectory.com
เว็บไซต์ : www.ttcontrolsystems.com , www.ตู้สวิทซ์บอร์ด.com


 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *